Chính sách bảo mật - Bình Minh Phương Nam Travel

0934624954

028 62 958 881 / Hotline: 0934624954
120 Lê Lai – Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh.
info@binhminhphuongnamtravel.com

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Bình Minh Phương Nam Travel bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà An Bảo Technology cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để Bình Minh Phương Nam Travel liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Bình Minh Phương Nam Travel.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

.
.